Recente Berichten

Verrijzenis-2024
01/04/2024

Nu Pasen voorbij is

Nu de vieringen van de Goede Week en Pasen weer voorbij zijn,
past alleen maar een groot woord van dankbaarheid en tevredenheid:

- omdat alles weer heel goed verlopen is
- omdat we heel 'te-vrede-n' mogen zijn met opkomst en deelname
- omdat alle vieringen 'kwalitatief' (mooi verzorgd, sereen, sfeervol) verliepen
- omdat onze kerken weer piekfijn, uiterst proper en heel mooi versierd waren
- omdat er een heel goeie, vlotte, aangename en voorbeeldige samenwerking was tussen al onze medewerk(st)ers 

Hartelijk proficiat hiervoor
en erg bedankt...aan allen die hier aan meewerkten.

Ik hoop dat u er ook van genoten heeft...

En nu maar genieten van het 'nieuwe leven'....want het leven gaat NIET gewoon verder !

Misbruik
28/11/2023

GODVERGETEN - de TV reeks over misbruik in de Kerk

Wat doet de Kerk om misbruik aan te pakken? Ook bij vrijgestelden en andere medewerkers in de Kerk rezen daarover heel wat vragen.

Om tegemoet te komen aan de grote vraag naar informatie en transparante communicatie ging vanuit de bisschoppenconferentie een mail naar medewerkers en vrijgestelden in de bisdommen.

De bedoeling is dat de inhoud daarvan (een inleidende nota en een overzichtsdocument) ook de brede geloofsgemeenschap bereikt en al wie op de hoogte wil zijn van de belangrijkste acties en initiatieven die in de Kerk werden genomen vanaf de eerste meldpunten in 1997 tot het meest recente jaarrapport van september 2023.

Uit goede bron
03/11/2023

Abonnement Parochieblad 2024

De laatste dagen van herarbonnering van het parochieblad zijn begonnen !
Vergeet dit niet - best nu onmiddellijk - te vernieuwen.

Helaas gaat het parochieblad nu al 62 euro kosten. Elke extra cent is welkom en wordt beschouwd als een steunabonnement.

Te storten op BE76 7755 9556 8095 van Parochienieuws Bilzen-Oost met duidelijke vermelding van naam+voornaam+adres

We betreuren de gevoelige stijging van de abonnementsprijs... gevolg van het dalend aantal abonnees en ... van de moderne tijden...Alles wordt anders.... en meteen ook duurder...

Maar alles bij elkaar blijft Kerk en Leven een waardevol informatie-blad voor gelovige mensen, bijna het enige, en dit voor een heel schappelijke prijs:
het brengt u 48 weken per jaar 16 pagina’s met gespecialiseerde informatie 
en opinie.... en dit uiteindelijk voor slechts 1,30 euro per week of vééél minder dan 1 koffietje...

Aan u de beslissing om een keuze te maken: is het u dat waard of niet ?

 

Synode-okt 2023
25/10/2023

Vanuit de Synode in Rome: Brief aan het volk van God

Op woensdag 25 oktober 2023 publiceerden de deelnemers
bij het einde van de synode in Rome 
de traditionele Brief aan het Volk van God 

Door op bovenstaande link te klikken kunt u deze brief al eens lezen
en de komende dagen zullen er nog wel meer details en nieuwtjes uit de wandelgangen bekend gemaakt worden

Lees meer details in de blog van onze redacteur in Rome: LINK NAAR DEZE BLOG

Voor een meer 'grappige' commentaar : LINK NAAR ARTIKEL OVER KLERIKALISME

 

Synode 2023
22/06/2022

Syntheseverslag synodaal proces

Het synodale proces is in ons bisdom van grote waarde geweest. Vele mensen geven aan dat het bevrijdend was om op deze wijze met elkaar te spreken en vooral naar elkaar te luisteren, vertrekkend vanuit het Woord van God en het luisteren naar de Heilige Geest. Daarbij werden er weinig ‘nieuwe’ zaken gezegd, maar positief is dat vele ervaringen van de mooie en moeilijke kanten van het ‘samen als kerk op weg gaan’ gedeelde ervaringen zijn en dat ze überhaupt ter sprake konden en mochten komen.
Na het grondig verwerken en bestuderen van alle gesprekken heeft de betreffende werkgroep van ons bisdom een interessant (tussentijds) verslag van het synodaal proces gepubliceerd.

Zie hier de link NAAR HET VERSLAG VAN DE SYNODALE GESPREKKEN IN ONS BISDOM

 

christelijke meditatie
28/01/2022

Groep voor christelijke meditatie in Hasselt

In deze hectische en boeiende tijden groeit het verlangen naar eenvoud en sereniteit. Er bestaat een weg om dit vorm te geven: christelijke meditatie. Je maakt contact met je eigen geest en komt uit bij de Bron van het Zijn. Het is een praktische weg van Stilte beleven, voorbij alle gedachten. Daardoor ga je liefdevoller om met jezelf en met anderen.

Het belangrijkste doel in de christelijke meditatie is Gods mysterieuze stille aanwezigheid in ons te laten geworden, meer en meer, tot niet alleen een werkelijkheid, maar dé werkelijkheid de waarde, doel en vorm geeft aan alles wat we doen en alles wat we zijn. (John Main)

Iedere 1ste en 3de maandag van de maand van 20 tot 21 uur vindt er een meditatiegroep plaats in de kapel van het Pastoraal Centrum. Inschrijven is niet nodig. Iedereen is welkom !

INITIATIEVEN en ACTIVITEITEN

KALENDER MET DE BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN

Foto impressies

×