De viering van het vormsel

De vormselviering(en) in onze Pastorale Eenheid vinden altijd plaats op de 4° (en eventueel ook op de 5°) paaszondag te 09.00 u. in de parochiekerk van Hees.

In het schooljaar vóór de vormselviering(en) voorzien we een 8-tal voorbereidende samenkomsten voor de jongeren, eventueel met een tochtgenote(e).

- Elke samenkomst begint met een ingroei-viering te 9.30 u. (in de kerk van Hees, samen met ouders en tochtgenoten en eventueel ook samen met de gezinnen van de Eerste Communie).
- Daarna is er van 10.30 u. tot ongeveer 12 u. een activiteit voor de vormelingen.
Deze activiteiten zijn soms bestemd enkele voor vormelingen (in de lokalen van het plaatselijk parochiecentrum) of voor vormeling en tochtgenoot (soms in de kerk, soms buiten).

De deelnemende kinderen/jongeren dienen tenminste 12 jaar te worden of het zesde leerjaar volgen in het jaar dat ze gevormd worden. 

Opgelet: er worden geen uitnodigingsbrieven aan de gezinnen meer bezorgd bezorgd via de basisscholen of de plaatselijke parochiale contactpersonen. (zoals in het verleden).
Het zijn de gezinnen (ouders of de grootouders) zelf die zich dienen te informeren over de vormselvoorbereiding. 

Er wordt wel nog vóór de 1° samenkomst een informatie-samenkomsten  voor ouders en tochtgenoten voorzien (niet voor de vormelingen) met alle uitleg over het vormsel, de voorbereiding en het programma. .

Geinteresseerde gezinnen kunnen de voornaamste voornaamste informatie terugvinden op deze website, in het parochieblad of bij de lokale medewerkers van onze geloofsgemeenschap. 
Men kan ook altijd rechtstreeks contact nemen met de Pastorale Eenheid (diaken Ludo of pastoor Thieu): zie aub. de contactgegevens op deze website.

Opgelet: men kan alleen inschrijven via deze website en dit tijdens een beperkte periode (vanaf half juni tot begin september) . 
En men kan dus niet inschrijven via school, via telefoon of via email. 

Als u voldoende weet en in uw gezin al een beslissing hebt genomen, kunt u dit inschrijfformulier invullen en doorsturen !

×